Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2014

9536 f1e1
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vianieuciekaj nieuciekaj
goodbyemylover
Kocham go, naprawdę, ale chyba każdy z nas miał taką jedną miłość. Taką miłość, która zatrzymywala świat, która kiedy patrzyłeś na ukochaną osobę to wiedziałeś, że tak wygląda szczęście. Te słynne trzy metry nad niebem były niczym w porównaniu z tym jak się czułaś. To takie braterstwo dusz, takie coś, że rozrywa od środka, masz łzy w oczach, ale spokojnie, to łzy szczęścia. Ściskało Ci żołądek, nerkę, płuco, kurwa, serce, serce też ściskało kiedy on Cię dotykał. A przecież dotykał głębiej, mocniej, intenstywniej, dostawał się pod powłokę skóry i łaskotał Twoją duszą. Kiedy całował to przekazywał smak życia, jakoś tak byłaś nieśmiertelna, nie? Każdy miał taką miłość, która rozpierdalała system, która miała się nie kończyć, która była jak niekończąca się bateria z pokładami radości. Tyle, że wszystko runęło, bo dostaliście tą szansę za wcześnie by móc ją w pełni wykorzystać. Kocham mojego chłopaka, ale miałam taką miłość.
— esperer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieuciekaj nieuciekaj
goodbyemylover
Muszę się przejść, zebrać myśli, może gdzieś tam leżą.
— P. Adamczyk
Reposted fromswojszlak swojszlak vianieuciekaj nieuciekaj
goodbyemylover
7825 6386
Reposted fromiamLOLA iamLOLA vianieuciekaj nieuciekaj
goodbyemylover
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— M.Hłasko
Reposted fromswojszlak swojszlak vianieuciekaj nieuciekaj
goodbyemylover
Chcę Ciebie, pragnę Ciebie. Chcę żyć dla Ciebie. Chcę żyć z Tobą. 
— Kubusiowe love
Reposted frombadgal badgal vianieuciekaj nieuciekaj
goodbyemylover
Nie będzie nam, nie będzie brak siebie.
— happysad
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo vianieuciekaj nieuciekaj
goodbyemylover
Czasami najbliżsi ludzie zdradzają, a własny dom przestaje być miejscem, gdzie można być szczęśliwym.
— Osaczona
Reposted fromAvinashi Avinashi vianieuciekaj nieuciekaj
goodbyemylover
Widzę jak patrzysz i to sporo dla mnie znaczy. 
— małpa-skała
goodbyemylover
Ślubuję, że będę strzegł naszego związku i ciebie szepcze. Obiecuję ci miłość i wierność, w dobrych chwilach i złych, w zdrowiu i chorobie, bez względu na to, dokąd nas los zawiedzie. Że będę cię chronił, szanował i obdarzał zaufaniem. Dzielił twe radości i smutki i niósł pociechę, gdy będziesz jej potrzebować. Obiecuję miłować cię, stać na straży twych nadziei i marzeń i zapewniać bezpieczeństwo przy moim boku. Wszystko, co należy do mnie, jest teraz twoje. Oddaję ci siebie, swą duszę i miłość, od teraz aż do końca naszych dni.
— Fifty Shades of Grey.
goodbyemylover
Zastanawiałam się czy zazdrość jest strachem przed dzieleniem się czy strachem przed utratą.
— Nimfomanka cz.II
Reposted frombeltane beltane vianieuciekaj nieuciekaj
goodbyemylover
Zastanawiałam się czy zazdrość jest strachem przed dzieleniem się czy strachem przed utratą.
— Nimfomanka cz.II
Reposted frombeltane beltane vianieuciekaj nieuciekaj
goodbyemylover
Kochasz ją, prawda? Jeśli naprawdę ją kochasz, za żadną cenę nie spuszczaj z niej wzroku. Nieważne, co zobaczysz, nieważne, czego się o niej dowiesz, nie odwracaj się od niej. Kiedy już raz będzie w Twoich ramionach, nie puść jej. Kiedy raz zdecydujesz się kogoś kochać, to Twój obowiązek.
goodbyemylover
Musisz być czujny. Wiedzieć jakich pytań nie zadawać. Kiedy milczeć. Dotykać. Kiedy być. A kiedy zniknąć. Chcę być przy Tobie pewna, że będziesz dokładnie wtedy i w takim stopniu żebym Cię czuła. A jednocześnie za Tobą tęskniła. I nigdy się nie odwracaj do mnie w łóżku plecami
— Wojciech Kuczok
Reposted fromswojszlak swojszlak viaunusual unusual
goodbyemylover
8069 44eb
Catherine Deneuve
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viakiks kiks
goodbyemylover
#i-want-to-marry-my-bed
Reposted fromnosmile nosmile viakiks kiks
goodbyemylover
  To, co minęło, powraca. Wchodzi jak czuła igła w serce. Wystarczy szczegół. Dźwięk, zapach, obraz, chwila. Dostrzegasz coś kątem oka i minione powraca z niespodziewaną siłą.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromIriss Iriss viaunusual unusual
goodbyemylover
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromojkomena ojkomena viaunusual unusual
goodbyemylover
Nie wolno nikogo ranić. Nie mam prawa do miłości.
— Danilo Kiš, Encyklopedia umarłych
Reposted frommarysia marysia viaunusual unusual

July 01 2014

goodbyemylover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl